PERES_68346_...
____________...
לפי הנתונים שבידינו, ציוניך נמצאים ברף העליון
של כלל הסטודנטים והסטודנטיות בחוג למנהל מערכות בריאות!


 לכן אנחנו שמחים להזמינך להשתתף 
 בשנת הלימודים תשפ"ה בפרויקט ייחודי לסטודנטים מצטיינים! 


 כדי ללמוד על הפרויקט הייחודי ועל אופן הגשת המועמדות לפרויקט, 
נערוך מפגש היכרות וחשיפה: 

 יום ראשון | 19.05.2024 | 19:00 | ZOOM 

הצטרפות לפרויקט זה תחליף את הדרישה להשתתפות בסמינר ופרויקט, אותם לומדים כלל הסטודנטים בחוג